Marmara Denizi Zirvesi – Yaşamın Kıyısında Bir Deniz

10-11 Ağustos 2021

Müsilaj, uzun yıllardır görmezden gelinen bir sorunu gün yüzüne çıkardı: Marmara Denizi artık yaşamın kıyısında. Görünür etkiler azaldığında krizi çözülmüş sanmamak için kapsamlı bir zirve ile Marmara Denizi’nin sadece bugününü değil geleceğini de tartışmalı, birlikte çözüm üretmeliyiz. Bu çözümleri tartışırken de kirliliği kamuoyuna daha iyi anlatmaya, etkilenen kesimlerin talep ve deneyimlerini ele almaya ve kalıcı stratejiler için çok boyutlu bir bakışa ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Marmara Denizi’nin hem bugününü hem de geleceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle 10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde “Marmara Denizi Zirvesi – Yaşamın Kıyısında Bir Deniz” etkinliğinde konuştuk.

Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin;

Açılış Oturumu

Oturum 1: Marmara Denizi Ekosistemi

Oturum 2: Marmara Denizi ve Kirlenme

Oturum 3: Ekonomik Boyut – Sektörel Değerlendirme

 Oturum 4: Marmara Denizi Yönetimi – Planlama ve Hukuki Statü

 Oturum 5: Marmara Denizi ve Kanal İstanbul

Kapanış Oturumu: Marmara Denizi’nin Gelecek Senaryoları Genel Değerlendirme

Danışma Kurulu:

  • Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü
  • Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü
  • Prof. Dr. Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
  • Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü
  • Prof. Dr. H. Güçlü İnsel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Doç. Dr. Hüsne Altıok, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
  • Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Doç. Dr. Mustafa Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü
  • Prof. Dr. Neslihan Özdelice, İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
  • Sevcan Çolpan Polat Beken, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre Enstitüsü (Emekli)

Program detayları: 

10 AĞUSTOS 2021, Salı

AÇILIŞ OTURUMU

09:00-10.00

Cemil Arslan (Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri)

Can Akın Çağlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

Ateş Evirgen – SUFOD – Fotoğrafçı “Fotoğraflarla Su Altında Müsilaj”

OTURUM 1         

10:30-12.00

MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİ

Moderatör:

Prof. Dr. Neslihan Özdelice (İstanbul Üni.)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Barış Salihoğlu (ODTÜ)

Doç. Dr. Mustafa Yücel (ODTÜ)

Doç. Dr. Ahsen Yüksek (İstanbul Üni.)

ARA

1 saat ara

OTURUM 2        

13:00-14.30

MARMARA DENİZİ VE KİRLENME

Moderatör:

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler (İBB)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Güçlü İnsel (İTÜ)

Doç. Dr. Hüsne Altıok (İstanbul Üni.)

Ahmet Dursun Kahraman (ÇMO)

ARA

30 dakika ara

OTURUM 3

15.00-16.30

EKONOMİK BOYUT-SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Moderatör:

Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üni.)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak (İstanbul Üni.)

Ramazan Özkaya (Su Ürünleri Koop. Merkez Birliği)

11 AĞUSTOS 2021, Çarşamba

OTURUM 4

09.00-10.30

Marmara Denizi Yönetimi: Planlama ve Hukuki Statü

Moderatör:

Sinan Özden

Konuşmacılar:

Dr. Özdemir Sönmez (İstanbul Ticaret Üni.)

Prof. Dr. Müslüm Akıncı (Kocaeli Üni.) ve
Arş. Gör. Kasım Ocak (Galatasaray Üni.)

Ahmet Cihat Kahraman (MBB)

ARA

30 dakika ara

OTURUM 5

11.00-12.00

Marmara Denizi ve Kanal İstanbul

Moderatör:

Cevahir Efe Akçelik (TMMOB)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam

Prof. Dr. Derin Orhon

ARA

1 saat ara

KAPANIŞ OTURUMU

13.00-16.00

MARMARA DENİZİ’NİN GELECEK SENARYOLARI
GENEL DEĞERLENDİRME

Moderatör:

Doç. Dr. S. Çolpan Polat Beken

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler (İBB)

Doç. Dr. Hüsne Altıok (İstanbul Üni.)

Prof. Dr. H. Güçlü İnsel (İTÜ)

Doç. Dr. Mustafa Yücel (ODTÜ)

Doç. Dr. Ahsen Yüksek (İstanbul Üni.)

Prof. Dr. Neslihan Özdelice (İstanbul Üni.)

Prof. Dr. Barış Salihoğlu (ODTÜ)

Oktay Kargül (İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Orhan Demir (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)