Marmara Müsilajı Nedir?

Müsilaj ya da bilinen adıyla deniz salyası yüksek derecede azot ve fosfor girdisi sonucu deniz ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşiklere denir.

Marmara Denizi’nde yaşanmakta olan müsilaj gibi deniz, göl, baraj vb. alanlarda yaşanan ötrofikasyon, alg patlaması vb. sorunlarının iki temel sebebi bulunuyor.

  1. Organik yükün artması
  2. Sıcaklığın bu canlıların üremesi için en elverişli seviyeye ulaşması

Bu iki ön koşula akıntı ve rüzgar gibi su hareketlerinin azlığının da eklenmesi, deniz salyası ya da müsilaj olarak adlandırılan sorunların gözle görülür bir şekilde açığa çıkmasına sebep oluyor.